4.IAPS-CSBE KÜLTÜR-MEKAN SEMPOZYUMU

‘IAPS-CSBE Network’ Kültür ve Mekan Buluşmaları 4:

 “Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil”

5 Aralık 2014, Akbank Sanat Merkezi

 
2. İstanbul Tasarım Bienali’nin “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil / The Future is Not What it Used to Be”
ana teması çerçevesinde düzenlenen IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, aynı Network’ün 1. İstanbul
Tasarım Bienali Akademi Programı aktivitelerinin bir devamı olarak, “Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak
İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığı altında gerçekleştirilmektedir.. Bienal sürecince
devam edecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir
yarışması, sergi/kolokyum/sempozyum ve yayın-kitap olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan
oluşmaktadır. Bu aktivitelerde, İstanbul’un hızlı değişim ve dönüşümlerden geçmeye devam eden çok
katmanlı yapısının zemin hazırladığı alternatif manifesto ve diyalog olanaklarının tartışılması ve bu
bağlamda İstanbul’a dair gelecek öngörülerinin ortaya konması hedeflenmektedir.
 
 

İKSV 2. ULUSLARARASI İSTANBUL TASARIM BİENALİ, IAPS-CSBE Network aktiviteleri

Maltepe Üniversitesi - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temmuz 2014 - Aralık 2014  

  

PROGRAM 5 Aralık 2014.Cuma  

10:00‐10:30  Kayıt  
10:30‐11:00                  
Tema & Kurgu 
Prof.Dr. Hülya Turgut, IAPS‐CSBE Network Koordinatörü   
Ümit Mesci, IKSV Tasarım Bienali Akademi Programı Sorumlusu
11:00‐11:45 

‘Palimpsest’ : İstanbul ve Gelecek               

Prof.Dr. Şengül Öymen Gür, Beykent Üniversitesi

11:45‐12:00   Kahve Molası
12:00‐13:00 MAKALE SEÇKİSİ SUNUŞLARI                              Değerlendirme: Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu
Oturum 1  

“BIR ‘PALIMPSEST’ KENT OLARAK ISTANBUL’DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL” Esra Akbalık / Melike Atıcı

Oturum başkanı:    Esra Akbalık         

12:00‐12:15   Merve Güzel (İTÜ) “İstanbul:Sanal‐Gerçek Arasında Bir Peyzaj” 
12:15‐12:30 Emre Özdemir (İTÜ) ‐ Tuba Özkan (İTÜ) “Tekinsiz Bir Müphem Alan: Yedikule Gazhane  Kompleksi”
12:30‐12:45 
Elif Belkıs Öksüz (İTÜ) ‐ Tuba Sarı (İTÜ) “Görünen Sınırlardan Görünmeyen Engellere: İstanbul Kara Surları”
 
12:45‐13:00
Değerlendirme ‐ Tartışma
13:00‐14:00 Yemek Molası  
14:00‐15:00    MAKALE SEÇKİSİ SUNUŞLARI
Oturum 2   Oturum başkanı:    Melike Atıcı
14:00‐14:15 
 Duygu Yarımbaş (MSÜ) “Kentin Yürüyerek Deneyimlenmesi: İletişim Elemanları"
14:30‐14:45   Zeynep Tarçın Turgay (GYTE) “İstanbul’un Kentsel Yapılanma Süreçlerine Yerel Bir İşletme Üzerinden Bakmak: Neco Kornet Dondurma ”
14:45‐15:00 Değerlendirme ‐ Tartışma
15:00‐15:15   Kahve Molası
15:15‐17:15 

KÜLTÜR VE MEKAN TASARIM ATÖLYESİ 5   

15:15‐15:25   tema ve kurgu  Bilgen Ataç / Hale Sinirlioğlu / Cemre Çelikcan
15:25‐17:00 

Atölye yürütücülerinin sunuşları 

Moderatör: Hale Sinirlioğlu / Cemre Çelikcan

Atölyeler: Augmenting Galata / Efe Gözen, Burcu Biçer; Ara Kapılar / Ali Dostoğlu, Duygu Yarımbaş, Elif Belkıs Öksüz, Turan Altıntaş; Çukurbostan / Emre Özdemir, Tuba Özkan; Eski Karaköy’lüler Yeni Karaköy’lüler / Beril Sulamacı, Zelal Zülfiye Rahmanalı; Kesim Atölyesi / Ali Kemal Terlemez, Orkan Güzelci; NeoIstanbul / Oğuz Orkun Doma, Behiç Can Aldemir; Övülen ve Yerilen Mekanlara  İmgelemle Gelecek Senaryoları / Kağan Günçe; Revaluate Ecoland / Orkun Beydağı, Cemre Çelikcan; Rotaların Yeniden Keşfi / Ezgi Aydoğan
17:00‐17:15   Kahve Molası
17.15‐18.00  “İSTANBUL’U DÜŞLEMEK” ULUSAL ÖĞRENCİ YARIŞMASI KOLOKYUMU
17.15‐17.25

Yarışma ana çerçevesi ve kurgusu

Emel Cantürk / Melike Atıcı

17.25‐18.00 

Jüri üyelerinin katılımıyla soru‐cevap oturumu

Jüri Başkanı ve Moderatör: Ali Dur
Jüri Üyeleri: Nurbin Paker Kahvecioğlu, Dimitra Figa, Levent Şentürk, Hülya Turgut
18.00‐ 19.00    ÖDÜL TÖRENİ      makale seçkisi‐ tasarım atölyesi‐yarışma
19.00‐ 20.30  Kokteyl   
 

DETAYLI BİLGİ: /sites/default/files/program5Aral%C4%B1k2014%20%281%29.pdf