Bilimsel Yürütme ve Org. Komitesi

IAPS-CSBE Network, Kültür-Mekân Dizisi Genel Koordinasyon

Hülya Turgut, Network Koordinatörü

Peter Kellett, Network Koordinatörü

 

Danışma Kurulu

Emre Aysu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Orhan Hacıhasanoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi

Peter Kellett, Newcastle University,School of Architecture Planning and Landscape, IAPS-CSBE Network Eş Koordinatörü

Handan Türkoğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi

Alper Ünlü, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Kurucu Üyesi

 

Bilimsel Yürütme ve Organizasyon Kurulu

Hülya Turgut (Başkan), Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Melike Atıcı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

 

Makale Seçkisi Koordinasyon Ekibi:

Esra Akbalık, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Melike Atıcı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 

Atölye Koordinasyon Ekibi:

Bilgen Ataç, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçMimarlık Bölümü

E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü

Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçMimarlık Bölümü

Beril Sulamacı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 

Yarışma Koordinasyon Ekibi:

Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

 

Görsel Tasarım Ekibi:

Gamze Karayılanoğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Hasret Özdemir Gülbay, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü